:: Forum › Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter"
-> Sludrehjørnet

#1: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: Heelgrasper [xHeelgrasper] IndlægSkrevet: Søn Okt 10, 2010 9:52 am
    ----
Jeg har for nylig læst Gitte Tarnow Ingvardson: "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter", Aarhus Universitetsforlag 2010, som også andre her har erhvervet sig. Efter læsningen af den fik jeg lyst til give lidt kommentarer på bogen i en art anmeldelse. Og det bliver i så hermed belemret med :)

Bogen består af fire kapitler: Kapitel 1 handler meget om de anvendte metoder, kapitel 2 analyserer skattefund og enkeltfundne mønter, kapitel 3 omhandler samfundsforandringerne i perioden og kapitel 4 sammenholder analysen af møntfundene med samfundsudviklingen.

Undersøgelsens resultater kan sammenfattes til, at der har været tre faser i møntbrugen: Fase 1 (ca. 1020-1060/65), fase 2 (ca. 1060/65-1150) og fase 3 (ca. 1150-1241). I fase 1 er der udbredt brug af udenlandske mønter og brudsølv, hvilket viser, at det har været vægten af sølvet, der har været vigtig (værdimønt). I fase 2 har de danske mønter en langt mere fremtrædende rolle og i høj grad ser det ud til, at kun den regerende konges mønter har været i brug (monopolmønt). Samtidig er mængden af mønter bemærkelsesværdig lille, især fra ca. 1070/80. I fase 3 er det endnu mere konsekvent, at den regerende konges mønter har været de eneste brugbare. Skattefundene fra denne fase er ikke store, men antallet af enkeltfundne mønter viser en klar stigning i brugen af mønter i forhold til fase 2.

Ingvardson identificerer ligeledes fem trin i udviklingen. Trin 1 (ca. 1020-1074), hvor møntsystemet etableres, trin 2 (ca. 1074-1100), hvor der var økonomisk stagnation og stilstand med begrænset møntbrug, trin 3 (ca. 1100-1150), hvor der er udvikling inden for håndværk, landsbrugsdrift, centraladministration og kirkeorganisation, men stadig lav brug af mønter, trin 4 (ca. 1150-1200) med fortsat vækst i samfundsøkonomien, nu også med øget møntbrug, og endelig trin 5 (ca. 1200-1241) med fortsat højt niveau i samfundsøkonomien og brugen af mønter, men med devalueringer (mindre sølv i mønterne) i tiden efter 1225, hvor der måtte afleveres 45.000 mark sølv efter Valdemar Sejrs tilfangetagelse på Lyø.

Bogens klare styrke er en udnyttelse af alle møntfund fra Sjælland og Lolland-Falster. Det giver en sikker grund for analysen, som jeg til gengæld ikke synes er specielt revolutionerende. Det behøver den selvfølgelig heller ikke være, men det er fx meget lidt nyt, der kommer på banen i forhold til Kirsten Bendixens kapitel om "Møntcirkulation, møntpolitik, møntfunktion i Danmark ca. 1050-ca. 1241" i "Danmarks middelalderlige skattefund", bind 1, fra 1992. Dog påpeger Bendixen ikke nedgangsperioden mærkværdigt nok.

Bogen er ikke ligefrem noget udstyrsstykke hvad angår illustrationer. Forfatteren indleverede i 2006 et speciale med titlen "Den økonomiske udvikling i Danmark i perioden 1020-1241 – med udgangspunkt i det numismatiske materiale fra Sjælland, Lolland og Falster", og bogen må betragtes som en let tilpasset version af specialet. Forskellene mellem speciale og bog er sikkert minimale, og det havde faktisk været rart, hvis der fx havde været et forord/indledning/introduktion.

I stedet bliver man kastet ud i kapitel 1, der i vanlig stil for et universitetsspeciale indeholder en del om den teori og metode, der ligger til grund for arbejdet.

Det havde været rart, hvis der i bearbejdelsen fra speciale til bog var blevet tænkt lidt mere på, at der skrives for den almindeligt historisk interesserede. På historiestudiet, hvor jeg i sin tid færdedes, var det normen for opgaveskrivning i almindelighed, men det er vist ikke så udpræget på arkæologistudiet, hvor Ingvardson har afleveret sit speciale.

Har man ikke en akademisk baggrund, er det nogen gange nok ikke helt klart, hvad der menes. Fx i det første kapitel, hvor det på s. 10 hedder:" Primæranalysens resultater vil ligeledes blive underlagt den kontekstuelle metode, idet de inddrages i en holistisk tolkningsramme, hvor de tolkes i en kronologisk kontekst, beskrevet ud fra en række parametre i den generelle samfundsudvikling". Personligt mener jeg, at der lige så godt kunne have stået: "Analysen af møntfundene vil sammenholdt med den generelle samfundsvikling inden for en række udvalgte områder."

Den manglende tilpasning af specialet gør selvfølgelig, at bogen kan være lidt tung læsning til tider, og at de metodiske overvejelser fylder forholdsvis meget. Personligt kan det også godt irritere mig, at der allerbagerst i bogen er anbragt 20 sider med tabeller, hvilket formodentlig også er en "støberand" fra specialet, hvor tabellerne formodentlig har været bilag, der er afleveret "ved siden af" specialet.

Det er fint nok, at de er der, selvom 90% af bogens læsere aldrig vil kigge på dem, men det er nu engang bedst, når det er litteraturlisten, der er bagerst i bogen. Flere gange under læsningen slog jeg op i den for at se, hvad det mere præcist var, noterne henviste til, og der var de lidt irriterende at skulle "ramme" litteraturlisten mellem bogens tekst og tabellerne i stedet for bare at kunne slå op bagerst i bogen.

En enkelt fejl må også nævnes i forbindelse med litteraturlisten. På s. 27 henvises der i note 62 til "Jensen, J.S. 2006, 161ff". Der optræder bare ikke nogen udgivelse fra Jørgen Steen Jensen i 2006 i litteraturlisten. Efter lidt detektivarbejde er jeg nået frem til, at det må være et bidrag til Marie Stoklund, Michael Lerche Nielsen, Bente Holmberg and Gillian Fellows-Jensen (ed.): "Runes and their Secrets. Studies in Runology", Museum Tusculanum 2006, hvor man finder Jørgen Steen Jensen: "The introduction and use of runic letters on Danish coins around the year 1065", s. 159-168.

Alt i alt synes jeg, det er en udmærket bog om udviklingen i møntbrugen i perioden, men ikke en bog med revolutionerende ny viden eller nyttige informationer/illustrationer for os amatører med detektor.

Og nu kunne det selvfølgelig være spændende, hvis nogen er uenig i min vurdering af bogen. Jeg vil med glæde se frem til at blive modsagt :)

#2: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: agersoe [xagersoe] IndlægSkrevet: Søn Okt 10, 2010 6:12 pm
    ----
Jeg må faktisk erklære mig ganske enig i synspunkterne i din "anmeldelse".
Bogen er på en gang interessant, men også "tung" af de årsager, som du fremfører.
Jeg mener, (sikkert grundet specialinteresse) at der godt kunne have været medtage noget om den tidligste brug af mønter i DK.
Jeg tænker her på den tidlige brug af mønter i Ribe, og som det nu har vist sig (måske) også af karolingiske mønter i starten af 800-tallet på Ærø.
Men det er jo så ikke bogens metier.
Man kan håbe, at der på et tidspunkt kunne komme en bog om økonomi af mere generel karakter, som også kunne tage brudsølvøkonomien i vikingetiden med.
Mere "brugervenlighed", flere illustrationer og mindre teori / metode, burde så præge et sådant værk.

Mvh. Steen

#3: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: Timelapse [AndersT] IndlægSkrevet: Man Okt 11, 2010 1:41 am
    ----
Flot flot review, mange tak for det.

#4: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: Chris [xChris] IndlægSkrevet: Man Okt 11, 2010 3:29 am
    ----
"Analysen af møntfundene vil sammenholdt med den generelle samfundsvikling inden for en række udvalgte områder."
Vil du ikke lige forklare hvad du mener her- Ingvardsons' tekst er trods alt, mere fyldestgørende.. Mm. du har udeladt et eller andet, bevidst eller ubevidst?

#5: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: Heelgrasper [xHeelgrasper] IndlægSkrevet: Man Okt 11, 2010 4:42 am
    ----
[quote1286737492=Chris]
"Analysen af møntfundene vil sammenholdt med den generelle samfundsvikling inden for en række udvalgte områder."
Vil du ikke lige forklare hvad du mener her- Ingvardsons' tekst er trods alt, mere fyldestgørende.. Mm. du har udeladt et eller andet, bevidst eller ubevidst?
[/quote128
Jo, det kan jeg da godt prøve. Lige med det samme må jeg hellere lige nævne, at jeg kan se, at jeg burde have indsat "blive" et enkelt sted, så der står "vil blive sammenholdt".

"Primæranalysen" er analysen af møntfundene. Der er efter min vurdering ikke nogen sekundæranalyse i bogen (nævnes heller aldrig), hvorfor det er lidt overflødigt at tale om primæranalyse. Der er også en vis risiko for, at nogle læsere ikke ved, hvad en primæranalyse er, eller tror, at noget andet er primæranalysen.

"Den kontekstuelle metode" består i at se ting i deres sammenhæng, mens "en holistisk tolkningsramme" er, at tolke ud fra en helhed, dvs. sammenhængen. Efter min bedste overbevisning bliver det derfor sagt tre gange lige efter hinanden, at resultaterne af analysen vil blive inddraget i et helhedsbillede af samfundsudviklingen.

At der er tale om samfundsudviklingen bliver faktisk også sagt to gange, da der tales om "kronologisk kontekst" og "samfundsudviklingen". Hun kunne også have kaldt det en "diakron kontekst", men forskellene forsvinder efter min mening ud i de videnskabsteoretiske tåger. Der findes specielle holistiske tilgange til historie, men det ser ikke ud til, at det er noget, der anvendes i analysen, så jeg konkluderer, at det er et fint ord, indsat for imponere i et universitetsspeciale. Pointen er under alle omstændigheder, at analysen af møntfundene (altså udviklingen i møntbrugen) vil blive sammenholdt med samfundsudviklingen i samme periode. "Parametre" ses i den senere behandling at betyde en række områder (handel, landbrug, håndværk m.m), og da "områder" nok er et mere bekendt ord end "parametre" ville jeg selv foretrække at bruge det. Jeg har så indskudt, at der er tale om "udvalgte" områder, og det må stå for min egen regning. Det kunne også udelades uden den store betydning.

Det er muligt, at der er røget en nuance eller to i min "oversættelse", men jeg har svært ved at se dem. Ingvardson vil utvivlsomt mene, at jeg har forsimplet. Det er sådan lidt en akademisk skavank, at man ikke mener, man kan skrive mere simpelt eller kortere uden at det går helt galt. Da jeg var historiestuderende oplevede jeg flere gange, at studiekammerater sad med opgaver, der skulle være på 10-20 sider, men var svulmet op til 30-40 sider, og nu kunne de slet ikke se, hvordan de skulle kunne komme ned på 20 sider, for så blev det jo alt for forsimplet. Det har lidt med tilgangen at gøre.

Som sådan er det heller ikke den konkrete formulering af Ingvardson, jeg har problemer med, mere at bogen generelt er lidt rigelig akademisk i sprogbrugen og tilgang. Fx har jeg også sjældent brugt så lang tid på at forstå en figur som på s. 82. Modellen forklaret i ord er til at forstå, men jeg synes absolut ikke, at figuren fremmer forståelsen, og så kunne den lige så godt have været udeladt.


#6: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: Chris [xChris] IndlægSkrevet: Man Okt 11, 2010 5:09 am
    ----
Tjo, akademiker sprog kan tit og ofte virker noget oppustet. Apropo akademiker sprog- Jeg har lige bestilt en bog af Johan Huizinga, "The Waning of the Middle Ages: A Study of the Forms of Life, Thought, and Art in France and the Netherlands in the 14th and 15th Centuries." Det er vist et værk som er mere eller mindre en 'must' for dem der læser historie på universitets niveau i UK og USA. Jeg ved ikke om bogen er et standard værk i danmark- Er det en bog du har læst? Og hvis det er tilfældet- er den læselig for en der kun har en dansk Hf i den akademiske bagage?

#7: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: agersoe [xagersoe] IndlægSkrevet: Man Okt 11, 2010 5:25 am
    ----
Apropos akademisk:
Jeg prøver febrilsk at lære mine elever i skolen, at ord som "akademikersprog", "universitetsniveau" og "standardværk" SKAL skrives i et ord!

Sorry, måtte lige af med det ! Vinker


#8: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: Heelgrasper [xHeelgrasper] IndlægSkrevet: Man Okt 11, 2010 5:57 am
    ----
@Chris, jeg har ikke læst bogen, så jeg skal ikke kunne sige noget om, hvor svært tilgængelig den er sprogligt, men mon ikke den er til at komme i gennem.

Jeg googlede lidt på den, fordi jeg blev nysgerrig, og det ser ganske rigtigt ud til at være en klassiker. Jeg har mest beskæftiget mig med politik og økonomi i middelalderen, så det er nok derfor, jeg ikke er stødt på den, da den mere hører til i det kulturhistoriske felt.

Så vidt jeg kan se, plæderer den for senmiddelalderen som en forfaldsperiode, hvor man i stigende grad i dag ser perioden i lidt mere positivt lys. Eksempelvis udtrykt i Michael Nordberg: "Den dynamiske middelalder" fra 1980'erne.

@agersoe, det er vist desværre en lidt forgæves kamp mod særskrivninger, men hatten af for at kæmpe den. Det kan vi nok takke den udbredte brug af engelsk for, da man på engelsk jo sjældent skriver ord sammen som vi gør.

#9: Anmeldelse (eller lignende) af "Møntbrug. Fra vikingetid til vendertogter" Forfatter: Chris [xChris] IndlægSkrevet: Man Okt 11, 2010 6:06 am
    ----
[quote1286744734=agersoe]
Apropos akademisk:
Jeg prøver febrilsk at lære mine elever i skolen, at ord som "akademikersprog", "universitetsniveau" og "standardværk" SKAL skrives i et ord!

Sorry, måtte lige af med det ! Vinker


[/quote128
Men stavningen var ål rajt.. Var det et?-> Sludrehjørnet

Alle tidspunkter er GMT + 1 Timer

Side 1 af 1