detectingpeople.dk › Forum › Nybegynder / Rookie hjrnet... › Hvad må jeg ifølge loven ? › dkconline på svensk?
detectingpeople.dk
Udvid/Kollaps indhold Detecting People

Udvid/Kollaps indhold Bruger Info

Velkommen Gæst

Hvem er hvor: 1 Gæster

Forum › Nybegynder / Rookie hjrnet... › Hvad må jeg ifølge loven ? › dkconline på svensk?
dkconline på svensk?

Gå til side Forrige  1, 2
Skriv ny tråd   Besvar indlægget   Printvenlig side     Forum indeksHvad må jeg ifølge loven ?
Vis foregående tråd :: Vis næste tråd  
Forfatter Besked
agersoe [xagersoe]Medlem


Indmeldt: Mar 30, 2008
Indlæg: 0
Gå til Profil
Send en PM

IndlægSkrevet: Fre Mai 06, 2011 4:46 pm    Tråd: dkconline på svensk? Besvar, med citat

Nu har det jo altid været voldsomt svært for det svenske system at skulle lære noget som helst af Danmark !
... men her burde nogle bureaukrater sætte sig lige så stille ned og læse loven om danefæ og lytte til fagfolk og amatører i Danmark. (... men det sker nok ALDRIG).

Det ville være "et nederlag" for disse bureaukrater at skulle "kopiere" en dansk model.

... og måske passer en "den danske model" slet ikke til den svenske mentalitet og folkesjæl.

Lidt groft kan man vel sige:

I Danmark er ALT tilladt, hvis ikke det udtrykkeligt står skrevet, at det er forbudt.
I Sverige er ALT forbudt, hvis ikke det udtrykkeligt står skrevet, at det er tilladt.


I må rette mig, hvis jeg tager fejl her !!!!

Tilbage til toppen
Tobias [xTobias]Medlem


Indmeldt: Feb 05, 2007
Indlæg: 1
Gå til Profil
Send en PM

IndlægSkrevet: Fre Mai 06, 2011 6:29 pm    Tråd: dkconline på svensk? Besvar, med citat

@Steen: Det har ikke varit mangel med konstruktiv input til utredarna som sammanställt det nya lagförslaget. Jag, Håkan, Martin Rundkvist & ingen mindre än Peter Vang Petersen var på seminarium i februar där vi framförde synpunkter, ideer og förslag. Men det finns også en stark lobbyverksamhet på "andra sidan".

Lagförslaget skall dog ut på remiss der synpunkter på förslaget skal ställas samman og leda til et slutgiltig lagförslag. Vi håber at slutversionen blir noget mere positiv i sin utformning. För som den står nu kommer det inte att bli en förbättring, snarare en försämring.
Tilbage til toppen
Heelgrasper [xHeelgrasper]Medlem


Indmeldt: Aug 02, 2006
Indlæg: 0
Gå til Profil
Send en PM

IndlægSkrevet: Fre Mai 06, 2011 10:08 pm    Tråd: dkconline på svensk? Besvar, med citat

Bare lige til almen orientering, så er her et link til en omtale/referat af seminariet i februar: blogg.historiska.se/mu...rmodellen/ (synes ikke, jeg har set noget andre steder fra seminariet).

Desværre er det nok sådan, at "historien" om metaldetektorer i Sverige er, at de bruges til at plyndre vikingeskatte fra Gotland, mens "historien" i Danmark er, at de bruges af ansvarlige amatører, der bidrager aktivt til at øge den arkæologiske viden.

Det har ikke nødvendigvis noget med virkelighedens verden at gøre, men er den måde rigtig mange tænkbleer om hobbyen. Helt karakteristisk blev den danske arkæologiske skepsis til detektoren i de tidlige 1980'ere afløst af stigende samarbejde med amatørerne. Eller måske lige så meget, at de amatører, man i forvejen havde et godt samarbejde med, anskaffede sig detektorer. Og dermed gik man fra i 1983 i Skalk at omtale metaldetektoren som skabt af Fanden til i 2010 at rose metaldetektoristerne i høje toner i et værk om danefæ.

I Sverige udviklede en (formodentlig) tilsvarende skepsis i 1980'erne sig til forbud på Gotland og Øland, som siden blev udbredt til hele Sverige. Og derfor har man i Sverige de sidste mange år kun hørt om metaldetektorfund i forbindelse med plyndringer på Gotland, hvilket selvfølgelig forstærker billedet af, at de der detektorister er nogle skurke.
Tilbage til toppen
agersoe [xagersoe]Medlem


Indmeldt: Mar 30, 2008
Indlæg: 0
Gå til Profil
Send en PM

IndlægSkrevet: Lør Mai 07, 2011 7:25 am    Tråd: dkconline på svensk? Besvar, med citat

[quote1304720563=Tobias]
@Steen: Det har ikke varit mangel med konstruktiv input til utredarna som sammanställt det nya lagförslaget. Jag, Håkan, Martin Rundkvist & ingen mindre än Peter Vang Petersen var på seminarium i februar där vi framförde synpunkter, ideer og förslag. Men det finns også en stark lobbyverksamhet på "andra sidan".

Lagförslaget skall dog ut på remiss der synpunkter på förslaget skal ställas samman og leda til et slutgiltig lagförslag. Vi håber at slutversionen blir noget mere positiv i sin utformning. För som den står nu kommer det inte att bli en förbättring, snarare en försämring.
[/quote130

@ Tobias

Jeg er helt klar over, at I er mange, som har gjort et stort stykke arbejde for at overbevise de svenske myndigheder om det fornuftige i "en anden vej".
Det som jeg stiller spørgsmål ved er, om Sverige overhovedet er "gearet" til at "uddeligere ansvar" til borgere ??
Det var det jeg mente med min seneste kommentar.


Tilbage til toppen
Hugo F [Arochi]Medlem


Indmeldt: Okt 06, 2006
Indlæg: 0
Gå til Profil
Send en PM

IndlægSkrevet: Søn Mai 08, 2011 3:40 pm    Tråd: dkconline på svensk? Besvar, med citat

[quote1304833829=Tobias]
Det är användandet av detektor som är extra hårt reglerat i Skåne, oberoende av vad du letar efter. Det hjälper inte om du önskar söka efter mineraler, tyvärr.

Och förslaget på den nya loven har flera brister tyvärr. En licens föreslås og at man med en sådan kan söka der det ikke er fornminnen (Öland & Gotland er exkluderet). Det er godt, men derefter börjar problemen:

1. Det görs ingen skillnad på brukad og obrukad mark. Då finns risk at intakta kontexter i orörd mark skadas.

2. Fornfynd är stadigt allt som er av guld, sölv, eller kobberlegering og er mer än 100 år, eller sådant av andra material som lagts ner som en depå eller kan antas höra samman. Alla spaendende enkeltfund i bly, tin, jern, ben, rav, glass, sten, etc er ikke fornfynd. Alltså er en 10-öre fra 1909 danefae, mens en middelalders pavebulle ikke er det...

3. Så fort du finder noget gammelt (se definition i punkt 2 må du sätta stop og du kan ikke gå der mer. Platsen bliver senare sannolikt klassad som fornminne = ikke mere sökning. På denne måde kommer till slut all mark att klassas som fornminne.

4. Specialtilladelse skal kunna sökas hos Länsstyrelsen for at söka på vissa fornminnen, feks utplöjda boplatser, gamle skatfundsteder, etc. Men då skal du som detektorförer kunna visa at du säkrat finansiering för dokumentation, administration, fundhantering og konservering.

5. Udover dette avskaffas danefae for personer som innehar en detektorlicens (men kun for dem som har en sådan licens).

Det kan således blive en meget kort eller dyr historie at dyrke denne hobbyn i Sverige.
[/quote130

En slik lovregulering gir absolutt ikke rom for stimulering til ansvarlig metallsøk, eller grobunn for å gjenreise et aktivt og seriøst detektormiljø i Sverige.
Tvert imot gir dette kun fordeler til plyndrerne (som vil slippe å "jobbe" i ly av mørket)
Som bestillt for plyndrerne faktisk, hele "matfatet" vil være forbeholdt kriminelle!
At det ikke skal gies erstatning/danefæ til godkjente detektorister med lisens sier seg selv at ikke er et pluss ift. å stimulere til innlevering, på samme måte som det å "frede" områder pga.enkeltfunn.

Vi har erfaring med dette i Norge selv om vår kulturminnelov (på papiret) er langt mer liberal i.o.m at det mangler retningslinjer for hvordan praktisere håndhevingen.
Dette gir seg utslag i svært regionale forskjeller da dette gjøres på skjønn av gjeldende fylkeskommune (länsstyrelse) eller det regionale museum.

Eksempler:
§ 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner.

Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.

Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § 6, tidligere nyttet til beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis ikke vedkommende myndighet bestemmer noe annet. Uten tillatelse av vedkommende myndighet må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere.

Endret ved lover 3 juli 1992 nr. 96, 3 mars 2000 nr. 14 (ikr. 1 juni 2000 iflg. res. 3 mars 2000 nr. 209).

Her har de regionale forskjellene vært dramatiske! Fra at de automatiske fredninger starter UNDER pløyelaget, til at enkelte fylkeskommuner har bestemt at hele gårder stenges for metallsøk pga løsfunn som er innlevert! (noe tødd opp senere år)

§ 13. Vern, finnerlønn m.v.

Ingen må skade løse kulturminner. Uten hensyn til hvem som er eier kan vedkommende myndighet grave fram, flytte, granske og ta opp ting som nevnt i § 12 a-c, og sette i verk andre tiltak for å verne eller ta hånd om dem.

Finner av løse kulturminner plikter snarest mulig å melde funnet til vedkommende politimyndighet på stedet eller til vedkommende myndighet etter loven her.

Departementet kan skjønnsmessig fastsette en finnerlønn som deles likt mellom finner og grunneier. Er funnet av sølv eller gull, skal finnerlønnen minst settes til metallverdien etter vekt, med et tillegg som ikke må være under 10 pst. av metallverdien. Når særlige grunner foreligger, kan departementet fastsette en lavere finnerlønn eller at grunneierens andel helt eller delvis skal bortfalle. Departementets fastsettelse av finnerlønn kan ikke påklages. Departementets beslutning om å gå under minsteerstatning for gjenstander av sølv eller gull kan prøves av domstolene.

Når staten er eier kan vedkommende myndighet etter loven her – etter at funnet er undersøkt – overlate det helt eller delvis til finneren eller grunneieren. Avgjørelsen kan ikke påklages.

For ansatte, kulturhistorisk museum UiO:
9.3.2 Finnerlønn
I medhold av kulturminnelovens §13 kan det tilkjennes finnerlønn for funn av løse kulturminner. Det er Riksantikvaren som vurderer og fastsetter finnerlønn. Finnerlønnens størrelse fastsettes skjønnsmessig, og summen deles likt mellom finner og grunneier når disse er forskjellige personer. Når særlige grunner foreligger kan Riksantikvaren fastsette at grunneierens andel helt eller delvis skal bortfalle.

Som mottaker av innleverte, løse kulturminner utarbeider KHM, Arkeologisk seksjon, en anbefaling av finnerlønn som oversendes Riksantikvaren. På bakgrunn av denne anbefalingen foretar Riksantivaren endelig vedtak om hvorvidt det skal utbetales finnerlønn og i hvilken størrelsesorden. Riksantikvaren orienterer deretter finner/grunneier og KHM om avgjørelsen og utbetaler deretter eventuell finnerlønn.

Det er viktig for kulturminnevernets anseelse og tillit i befolkningen generelt at finner/giver i utgangspunktet ikke blir forestilt summer i sin første kontakt med KHM som kan komme til å avvike sterkt fra Riksantikvarens endelige standpunkt om finnerlønn.

Det er også viktig at finnere/givere blir gjort oppmerksomme på at KHM kan tilby diplom med foto som takk for innleverte funn. Finnerlønn vurderes bare i de tilfeller hvor finner/giver ønsker det.

Det er staten som er eier av løse kulturminner og private har plikt etter loven å innlevere slike funn til myndighetene. Fastsettelse av finnerlønn bygger derfor på et belønningsprinsipp og kan ikke regnes som et reelt kjøp.

Her har man vært prisgitt arkeologisk seksjon som evt. skal sende en anmodning til Riksantikvaren, og rubrikken "ønsker finnerlønn" er fjernet fra funnskjemaene!
Det har antagelig ikke blitt gitt finnerlønn i noe tilfelle de siste ca. 5 år, uklart av hvilke årsaker...
Effekten av dette vet vi ikke noe sikkert om, de seriøse fortsetter sitt gode arbeid på tross av dette, men man hører historier om at det finnes de som ikke leverer funn, eller rett og slett graver leveringspliktige funn ned igjen...
Norge er også ganske tungnemme ift. å lære av de gode erfaringer man har i Danmark!
Tilbage til toppen
Vis ikke tråde ældre end:   
Skriv ny tråd   Besvar indlægget   Printvenlig side     Forum indeksHvad må jeg ifølge loven ? Alle tidspunkter er GMT + 1 Timer
Gå til side Forrige  1, 2
Side 2 af 2


Gå til:  
Du kan ikke skrive nye indlæg i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke rette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke stemme på afstemninger i dette forum
Du kan ikke tilføje filer i dette forum
Du kan ikke downloade filer fra dette forum